Kofuku

Flickr, hana kanzashi, In DIRetta da Kyōto, Kofuku, living flowers, maiko

Kofuku

La maiko Kofuku, ritratta da Momoyama.

L’elegante Kofuku ha iniziato ad esibire l’acconciatura in stile sakkō: è dunque imminente il suo debutto come geisha…   :)

Congratulazioni, Kofuku-san!

Annunci

Fukuai

Flickr, Fukuai, geiko, geisha, In DIRetta da Kyōto, maiko

Fukuai

La maiko Fukuai, foto di Momoyama.

La luminosa Fukuai esibisce lo stile sakkō: il suo debutto da geisha è vicino!   :)