Lisa Ling partecipa a un geisha party con Sayuki di Asakusa

Asakusa, geisha, Sayuki