Ayano-san ed il suo primo giorno da geisha…

Ayano, Flickr, geiko, geisha, Gion Kobu, In DIRetta da Kyōto, living flowers, maiko

La geiko Ayano 彩乃 ritratta da momoyama.

Ayano, fotografia di momoyama

L’incantevole Ayano celebra il primo giorno da geisha: ovunque sia in questo momento, Onihide-san deve essere molto fiero di lei!

Congratulazioni, dolce Ayano.

Annunci

Ottobre ~ a Kyoto

Fukuai, geiko, geisha, Gion Kobu, Ichimame, Kamishichiken, Kofuku, Komomo, Kotobukikai, maiko, Miyabi no Mai, Miyagawa-cho, Mizuekai, Naosome, Ponto-cho, Unshukai

舞妓 小ふくとふく愛 ~ Kofuku (a destra) e Fukuai fotografate da Momoyama, il primo giorno del Mizuekai.