[5of5] Geisha Girl “documentary” [English] ~芸妓への道「日本語字幕」~

Kikuno, Kikuyu, Lezioni sull'Arte della Geisha, maiko, Misedashi, San-san-kudo, YouTube, Yukina Shoji
Annunci

[4of5] Geisha Girl “documentary” [English] ~芸妓への道「日本語字幕」~

Kikuno, Kikuyu, Lezioni sull'Arte della Geisha, living flowers, maiko, YouTube, Yukina Shoji