[3of5] Geisha Girl “documentary” [English] ~芸妓への道「日本語字幕」~

Kikuno, Kikuyu, Lezioni sull'Arte della Geisha, maiko, San-san-kudo, YouTube, Yukina Shoji