Kikyo ~ Hana Kanzashi

Ayano, Flickr, geiko, geisha, Gion Kobu, hana kanzashi, living flowers, maiko, Miyabi no Mai, Miyagawa-cho, oshiroi, Toshiteru

La maiko Toshiteru della okiya (geisha-house) Komaya, appartenente al distretto di Miyagawa-cho, ritratta da Onihide.

L’estate si allontana, per lasciare il posto all’autunno…

Ed anche i fiori tra i capelli delle maiko (apprendiste geisha) di Kyōto cambiano colore: i petali di settembre sono quelli del Kikyo (campanula).

La maiko Ayano di Gion Kobu, ritratta da Onihide.

Ottobre ~ a Kyoto

Fukuai, geiko, geisha, Gion Kobu, Ichimame, Kamishichiken, Kofuku, Komomo, Kotobukikai, maiko, Miyabi no Mai, Miyagawa-cho, Mizuekai, Naosome, Ponto-cho, Unshukai

舞妓 小ふくとふく愛 ~ Kofuku (a destra) e Fukuai fotografate da Momoyama, il primo giorno del Mizuekai.