Katsuru ~ 勝瑠

erikae, Flickr, geiko, geisha, In DIRetta da Kyōto, Kamishichiken, Katsuru, maiko, YouTube

Katsuru fotografata da Onihide.

Oggi, una delle mie maiko favorite celebra il suo erikae (debutto come geisha).