Ottobre ~ a Kyoto

Fukuai, geiko, geisha, Gion Kobu, Ichimame, Kamishichiken, Kofuku, Komomo, Kotobukikai, maiko, Miyabi no Mai, Miyagawa-cho, Mizuekai, Naosome, Ponto-cho, Unshukai

舞妓 小ふくとふく愛 ~ Kofuku (a destra) e Fukuai fotografate da Momoyama, il primo giorno del Mizuekai.

Annunci