Fukuai

Flickr, Fukuai, geiko, geisha, In DIRetta da Kyōto, maiko

Fukuai

La maiko Fukuai, foto di Momoyama.

La luminosa Fukuai esibisce lo stile sakkō: il suo debutto da geisha è vicino!   :)

Annunci

Ottobre ~ a Kyoto

Fukuai, geiko, geisha, Gion Kobu, Ichimame, Kamishichiken, Kofuku, Komomo, Kotobukikai, maiko, Miyabi no Mai, Miyagawa-cho, Mizuekai, Naosome, Ponto-cho, Unshukai

舞妓 小ふくとふく愛 ~ Kofuku (a destra) e Fukuai fotografate da Momoyama, il primo giorno del Mizuekai.