Fukucho

Flickr, Fukucho, hana kanzashi, In DIRetta da Kyōto, living flowers, maiko, Miyagawa-cho

Fukucho

La maiko Fukucho, fotografata da Momoyama.

Congratulazioni alla maiko Fukucho che oggi debutta nel Miyagawa-cho!

:)