Kaomise Souken ~ 顔見世総見、

Ayano, Chizu, Flickr, geiko, geisha, Gion Higashi, Gion Kobu, Hisano, Ichiemi, Ichiraku, In DIRetta da Kyōto, Kamishichiken, Kanoka, Kanoyumi, Kyoka, maiko, Mameyuri, Masaho, Mitsuna, Miyagawa-cho, Ponto-cho, Ryouka, Shinajyu, Tomoyuki, Toshiteru, Umeraku

Photo-session di Onihide nel Seishouen dell’Higashi-Honganji:
la maiko Mameyuri 豆ゆり.

…A Kyōto, è tempo di Kaomise Souken!

Le maiko Tomoyuki, Chizu e Mitsuna davanti al teatro (foto di Onihide).

Annunci